WYTYCZNE PTL/KLRWP/PTK POSTĘPOWANIA W ZABURZENIACH LIPIDOWYCH DLA LEKARZY RODZINNYCH 2016Zobacz również: Statyny mogą ratować życie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi - rozmowa z prof. Maciejem Banachem.

Przedmowa do Wytycznych PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016

Przez lata zaburzenia lipidowe w Polsce i na świecie nie były traktowane z należytą uwagą, a w wielu przypadkach ich występowania najczęściej zalecana była dieta i zmiana stylu życia. Pomimo wielu działań edukacyjnych towarzystw medycznych w Polsce, w tym także sygnatariuszy niniejszych wytycznych, wiedza pacjentow na temat tego niezależnego czynnika ryzyka jest wciąż bardzo ograniczona. W efekcie w Polsce mamy prawie 20 mln osob z hipercholesterolemią. Nie istnieją kliniki zaburzeń lipidowych, a funkcjonujące poradnie najczęściej nie są nastawione na ten problem, ale na zaburzenia metaboliczne i/lub choroby endokrynologiczne, a sami pacjenci nierzadko leczeni są po prostu w poradniach kardiologicznych. Wynika to także z ograniczeń systemowych, ktore wcale nie ułatwiają stworzenia sieci poradni lipidowych, pomimo istnienia grupy prawie 70 lekarzy lipidologow certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne. To właśnie dlatego przez lata w Polsce problem rodzinnej hipercholesterolemii (familial hypercholesterolemia – FH) nie był rozpoznawany jako istotny i mało kto potrafił skojarzyć stężenia cholesterolu LDL (low density lipoprotein) powyżej 190 mg/dl (4,9 mmol/l) czy cholesterolu całkowitego 290 mg/dl (7,5 mmol/l) i więcej jako takie, ktorych przyczyną może być choroba uwarunkowana genetycznie, i idąc dalej – zakwalifikować takich pacjentow do grupy wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. To właśnie dlatego w Polsce leczenie aferezą pacjentow z najpoważniejszymi zaburzeniami lipidowymi praktycznie nie istnieje (tylko 3 ośrodki). Tymczasem za naszą zachodnią (Niemcy) czy południową granicą (Czechy) rejestr rodzinnej hipercholesterolemii tworzony jest od wielu lat, a w Niemczech liczba ośrodkow wykonujących aferezy jest największa w Europie.

Już kilkanaście lat temu zwrocono uwagę, że przy ocenie ryzyka odległego (20-letniego) lub tzw. lifetime risk, zaburzenia lipidowe są niezależnym czynnikiem ryzyka incydentow sercowo-naczyniowych, stąd ich optymalne i skuteczne leczenie jest rownie ważne jak terapia cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. Co więcej, nawet w przypadku podjęcia leczenia dyslipidemii stoją przed nami wyzwania w postaci niestosowania (nieprzepisywania) odpowiednich dawek statyn w odniesieniu do ryzyka sercowo-naczyniowego (co może dotyczyć nawet 80% leczonych pacjentow) czy też przerwania leczenia, braku skutecznego leczenia skojarzonego mającego na celu redukcję ryzyka rezydualnego czy właściwego postępowania w przypadku wystąpienia objawow niepożądanych związanych z leczeniem.

Dlatego Polskie Towarzystwo Lipidologiczne (PTL) wraz z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym (PTK) wspolnie zdecydowały o konieczności przygotowania pierwszych wytycznych dotyczących postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych, bo to właśnie oni najczęściej po raz pierwszy diagnozują zaburzenia lipidowe i to na nich w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za pierwsze decyzje terapeutyczne oraz kontynuację leczenia hipolipemizującego.
Polish Lipid Association
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 822 77 81
© 2011 Polish Lipid Association. All rights reserved.