Wstępny Program II Kongresu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
Zachęcamy do zapoznania się ze westępnym programem II Kongresu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PoLA):


PIĄTEK, 7 WRZEŚNIA 2012

Sesja 1: Jak skutecznie walczyć z czynnikami ryzyka chorób sercowo – naczyniowych?
Przewodniczący: Prof. Krzysztof NARKIEWICZ

15:30- 15:50. Nadciśnienie tętnicze u osób otyłych. Jak skutecznie zmniejszać ryzyko sercowo – naczyniowe w tej grupie chorych?
- prof. Krzysztof NARKIEWICZ (Gdańsk)
15:50-16:10. Nowe biomarkery w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia zaburzeń lipidowych – szansa na skuteczną walkę z hiperlipidemią?
- prof. Maciej BANACH (Łódź)
16:10-16:35. Atherogenic dyslipidemia and the Metabolic Syndrome
- prof. Manfredi RIZZO (Palermo, Italy)
16:35-16:45. DYSKUSJA

16:45-17:00. Przerwa na kawę

Sesja 2: Kontorwersje dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych
Przewodniczący: Prof. Peter P. TOTH

17:00-17:25. CETP Inhibition: Is it the Answer for HDL?
- prof. Stephen NICHOLLS (Cleveland, USA)
17:25-17:50. Current position of fibrates in the lipid lowering therapy
- prof. Peter P. TOTH (Sterling, IL, USA)
17:50-18:10. Bezpieczeństwo stosowania statyn. Aktualny stan wiedzy (2012)
- prof. Maciej BANACH (Łódź)
18:10-18:20. DYSKUSJA


SOBOTA, 8 WRZEŚNIA 2012

Sesja 3: Sesja Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą (PTBN)
Przewodniczący: Prof. Tomasz GUZIK

9:00-9:20. Podstawy genetyczne zaburzeń lipidowych. Jaki to może mieć wpływ na leczenie tej grupy pacjentów?
- prof. Aldona DEMBIŃSKA-KIEĆ (Kraków)
9:20-9:40. Czy Polsce jest potrzebny narodowy program wykrywania i leczenia dyslipidemii?
- prof. Marek NARUSZEWICZ (Warszawa)
9:40-10:00. Cholesterol całkowity, cholesterol LDL, HDL, TG i co jeszcze? W poszukiwaniu nowych lipidowych czynników ryzyka
- prof. Tomasz GUZIK (Kraków)
10:00-10:10. DYSKUSJA

10.10-10.25. Przerwa na kawę

Sesja 4: Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie zaburzeń lipidowych u dzieci i młodych dorosłych
Przewodniczący: Prof. Andrzej RYNKIEWICZ

10:25-10:45. Rozpowszechnienie i kontrola zaburzeń lipidowych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem osób poniżej 35. roku życia. Wyniki badania NATPOL 2011. Jakie wnioski na przyszłość?
- prof. Tomasz ZDROJEWSKI (Gdańsk)
10:45-11:05. Epidemiologia i diagnostyka hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce. Co jeszcze należy zrobić?
- prof. Andrzej RYNKIEWICZ (Gdańsk)
11:05-11:25. Planowanie diety oraz suplementacji diety w profilaktyce i leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej u dzieci
- prof. Piotr SOCHA (Warszawa)
11:25-11:35. DYSKUSJA

Sesja 5: Sesja Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD)
Przewodniczący: Prof. Leszek CZUPRYNIAK

11.35-11.55. Cukrzyca jako objaw dysfunkcji tkanki tłuszczowej – fakt czy mit?
- prof. Leszek CZUPRYNIAK (Łódź)
11:55-12:15. Znaczenie zaburzeń lipidowych u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę
- prof. Agnieszka SZADKOWSKA (Łódź)
12:15-12:35. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2
- prof. Dorota ZOZULIŃSKA-ZIÓŁKIEWICZ (Poznań)
12:35-12:45. DYSKUSJA

12:45-13:10. Przerwa na kawę

Sesja 6: Aktualne rekomendacje dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych (część I)
Przewodniczący: Prof. Dimitri P. MIKHAILIDIS

13:10-13:30. Kontrowersje wokół badania JUPITER. Czy i kiedy powiiniśmy stosować statyny w prewencji pierwotnej?
- prof. Zbigniew GACIONG (Warszawa)
13:30-13:55. Dual inhibition and cholesterol lowering: where are we now?
- prof. Dimitri P. MIKHAILIDIS (London, UK)
13:55-14:15. Znaczenie i wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych u chorych w podeszłym wieku. Czy powinniśmy być bardziej ostrożni w świetle najnowszych badań?
- prof. Tomasz GRODZICKI(Kraków)
14:15-14:25. DYSKUSJA

Sesja 7: Aktualne rekomendacje dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych (część II)
Przewodniczący: Prof. Anetta UNDAS

14:25-14:50. Statins and non – cardiac vascular disease
- prof. Dimitri P. MIKHAILIDIS (London, UK)
14:50-15:10. Przeciwzakrzepowe właściwości statyn. Podstawy molekularne i znaczenie kliniczne
- prof. Anetta UNDAS (Kraków)
15:10-15:30. Kontrowersje wokół leczenia skojarzenego zaburzeń lipidowych (statyny + ezetimib; statyny + niacyna)
- prof. Marlena Broncel (Łódź)
15.30-15:40. DYSKUSJA

* obrazek zmodyfikowano według: http://www.doctortipster.com/
 
Polish Lipid Association
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 822 77 81
© 2011 Polish Lipid Association. All rights reserved.