XVI Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich "Zrozumieć choroby rzadkie"
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie z siedzibą w Głoskowie w imieniu organizatorów ma zaszczyt zaprosić na XVI Międzynarodową Konferencję Chorób Rzadkich "Zrozumieć choroby rzadkie", która odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Exploris” w Serocku.
Wykłady i dyskusje prowadzą wybitni specjaliści z najlepszych światowych ośrodków zajmujących się
chorobami rzadkimi. Przyjeżdżają co roku, niektórych gościmy wielokrotnie, z nowymi, interesującymi
wykładami. Za każdym razem są to nowe, twórcze spotkania. I zawsze są to spotkania odbywające się w
szczególnej, serdecznej atmosferze. Dla młodych lekarzy konferencje są okazją do przedstawienia swoich
wyników badań i rzadkich przypadków.

Cele konferencji: Organizowane przez nas konferencje na temat chorób rzadkich trwale wpisały się w
międzynarodowy kalendarz spotkań edukacyjnych, przyciągając licznych uczestników z całego świata. Z
sukcesem zorganizowaliśmy już piętnaście takich konferencji, które zaowocowały wymianą doświadczeń,
nawiązaniem kontaktów i współpracą między polskimi i zagranicznymi środowiskami naukowymi i
medycznymi.

Organizując: od 28 lat -14 dniowe turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe, od 16 lat-międzynarodowe
konferencje, szkolenia, debaty chcemy zapewnić pacjentom odpowiednie zaplecze diagnostyczne,
dostosowaną do choroby opiekę medyczną, rehabilitację i wsparcie rodziny z dzieckiem przewlekle chorym z
postępującymi deformacjami kostnymi i uszkodzeniami wielonarządowymi.
Biorąc pod uwagę nasze 28-letnie doświadczenie, zdobytą wiedzę oraz sprawdzone w praktyce potrzeby
pacjentów są niezwykle cenne i pomocne w budowaniu zaplecza medycznego dla chorych na choroby ultra
rzadkie.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie przy współpracy
Federacji Pacjentów z Chorobami Rzadkimi w Europie Centralnej i Wschodniej «www.chorobyrzadkie.pl»
W imieniu Komitetu Naukowego, Organizacyjnego i członków Stowarzyszenia MPS serdecznie zapraszamy
do udziału w konferencji wszystkich tych, którzy chcą poznać, poszerzyć wiedzę i zrozumieć choroby rzadkie a
także zobaczyć tych niezwykle rzadkich pacjentów, którzy od lat poszukują w swoich poradniach, szpitalach,
klinikach i hospicjach specjalistów w dziedzinie chorób rzadkich.

Informacje na temat konferencji można uzyskać pod nr telefonu: 22/757 81 97 lub 601 300 452 lub
Na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://chorobyrzadkie.pl/?s=2&p=ak2#konf2018pl
Formularz online / Online application form: http://chorobyrzadkie.pl/txt/konf_karta_2018.php
 
Polish Lipid Association
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 822 77 81
© 2011 Polish Lipid Association. All rights reserved.